Isambane News FB_IMG_14736572992825167-300x100   Isambane

Isimemezelo esiphuthumayo esibuya ku Mnyango weZempilo Ku Majuba DistrictIsambane News FB_IMG_14736572992825167   Isambane

Umphakathi wase Majuba uyaziswa ukuthi umgomo omkhulu wabantwana (National Measles, Polio,Vitamin A,Dworm 2016 Campaign) obuzoba semaClinic nasemaCreache, obuzoqala ngo Msombuluko mhlaka 12 September 2016 kuyaku 30 September 2016 usuhlehlisiwe.Umphakathi uyobuye waziswe uma uMnyango wezempilo weZempilo usulunqumile usuku olusha lokuqala lomgomo.

Eminye imigomo eyejwayelekile iyaqhubeka emitholampilo.

Related posts

Leave a Comment