Abe Democratic Nursing Organization of South Africa

Isambane News 14237737_338666786472002_1669982846722838601_n-226x300 Abe Democratic Nursing Organization of South Africa  Isambane

Abe Democratic Nursing Organization of South Africa I Denosa bathi I Ningizimu Afrika isingenele kwesinye isigaba sokulwisana negciwane lengculaza.

I World Health Organization ize nomthetho wokuthi abantu komele baqale ukudla imishanguzo emva kokuthi umuntu ethole ukuthi usenegciwane kungakhalekile ukuthi I CD4Count ithini.

I Denosa ithi kuyancomeka okwenziwe e Ningizimu Afrika kodwa bakholelwa ukuthi kofanele kwenziwe ngokuphelele ukuze kuzophuma iniphumela okuyiyona.

I Denosa it hi lokhu kuzoba inkinga njengalokhu abahlengikazi banganele kahle kanti futhi lokho kuzodala ukuthi abantu abaningi bengayidli kahle imishanguzo yabo.

Related posts

Leave a Comment