Budget Speech and State of the Town Address 2017 “Navigate through the Storms and Seas”

Isambane News budget-speech-1-1-300x153 Budget Speech and State of the Town Address 2017 "Navigate through the Storms and Seas”  Isambane

His Worship the Mayor of Newcastle, Cllr. E.M Nkosi, will be presenting his budget speech and State of the Town Address in respect of the 2017/18 financial year.
Date : Wednesday, 29 March 2017
Time : 18:00
Venue : Show hall, Show grounds, Hardwick Street, Newcastle
The public is invited to attend this event and must be seated by 17:30
Umhlonishwa uMeya womkhandlu wase Newcastle, uKhansela u E.M Nkosi uzokwethulela umkhandlu kanye noMphakathi isabelo zimali nenkulumo yedolobha yonyaka 2017/18
usuku : uLwesithathu, 29 kuNdasa (March) 2017
isikhathi : 18:00
indawo : Show hall, Show grounds, Hardwick Street, Newcastle
Umphakathi wonke uyamenywa, uyacelwa ukuthi maligamanxa ihora lesihlanu ube usuhleli
Die Agbare Burgemeester van Newcastle, Raadslid E.M Nkosi, sal sy Begroting en Stand van die Dorp Rede ten opsigte van die 2017/18 Finansiële jaar lewer
Datum : Woensdag, 29 Maart 2017
Tyd : 18:00
Plek : Skou Saal, Skou gronde, Hardwick Straat, Newcastle
Die publiek word uitgenooi om die geleentheid by te woon en sitplekke in te neem teen 17:30

Related posts

Leave a Comment