i-ANC eMalahleni ithi iMeya yaseNewcastle uMahlaba ayiye emaphoyiseni uma inobufakazi ngenkohlakalo ayiyamanisa nabanye abaholi kulesifunda

Isambane News 62436410_1353782611441083_8766701925346312192_n-300x225 i-ANC eMalahleni ithi iMeya yaseNewcastle uMahlaba ayiye emaphoyiseni uma inobufakazi ngenkohlakalo ayiyamanisa nabanye abaholi kulesifunda  Isambane

Udaba: Tebogo Moloi

Amalungu eqembu le-ANC eMalahleni athi uMahlaba akaye emaphoyiseni mangabe enobufakazi obuphathekayo mayelana nenkohlakalo ayiyamanisa nabanye abaholi kulesi sifunda, lamalungu aleliqembu nabecula ngaphandle kwamasango ekomkhulu laseNewcastle, ebephethe izingqwembe ezinemibalo eyehlukene evuna labo, omagama abo avele embikweni kaMahlaba kwabezindaba. 

Oyedwa wabakhulume nabezindaba uBandile uthi, uZwane no Mndebele, uMhlaba akakhulume ngabo embikweni wakhe abathinteki nakancane kunkohlakalo esemkhandlwini waseNewcastle, uthi uMahlaba akahlukane nabaholi babo. 

Lelilungu lithi isikhathi sesihambile kufuze ngabe isigungu esiphezulu sikaKhongolose esifundazweni sekukhona esesikwenzile ngoMahlaba mayelana namacala asolwa ngawo, kanti bafuna ubulungiswa. ”Asikwazi msakazi ukuthi singathula nje siwumbutho sibuke siholwa isiboshwa esaphima nebheyili endlini emnyama , ngoba uKhongolose wakhipha isinqumo sokuthi uma umuntu enamacala noma esolwa ngamacala, lowo muntu akakwazi ukuba umholi womphakathin noma umholi eqenjini le-ANC” kubeka uBandile.

” Isizathu sethu njengoba silapha ukuthi sifuna ubulungiswa ngokubulawa kuManqasha, uCd uThembi no Shange, sifuna izimpendulo kanti kungumsebenzi wethu njengamalungu eqembu ukuthi sivikele isithunzi seqembu”

Isithombe ngu: Tebogo Moloi

Related posts

Leave a Comment