iJohannesburg stock exchange isimemezele laba abahlomulile kumncintiswano wokutshalwa kwezimali

Isambane News 14642350_1818832425001673_1850492892694315614_n-300x199 iJohannesburg stock exchange isimemezele laba abahlomulile kumncintiswano wokutshalwa kwezimali  Isambane

Lesi isinyathelo
esikhulu sezezimali kuleli.
Isinyathelo sibhekelele ekutheni kuhlomule
abafundi basezikoleni ekumabanga aphezulu
kanye nezitshudeni zasenyuvesi.
Lomncintiswano uzohlinzeka abafundi
nezitshudeni ngethuba lokufunda kabanzi
ngohlelo lokutshala izimali besebenzisa
nabakwa JSE kumashezi abo.
Lomcintiswano waminyaka yonke unyaka
wamashumi amane nantathu uqhubeka futhi
uyakhula minyaka.
Ovela kwa JSE uRalph Speirs uthi iJSE
bayazibophezela ekufundiseni intsha
ngokutshalwa kwezimali bexhumana
nomnyango wezemfundo ukuthi kube
nesifundo sezokutshalwa kwezimali
ezikoleni

Related posts

One thought on “iJohannesburg stock exchange isimemezele laba abahlomulile kumncintiswano wokutshalwa kwezimali

Leave a Comment