IMeya yeTheku ithi wonke amakhansela kumele akhulume isiZulu

Isambane News ZandileGumede-300x190 IMeya yeTheku ithi wonke amakhansela kumele akhulume isiZulu  Isambane

 

Amakhansela akhuluma isiNgisi eThekwini kumele asukume ngokushesha athathe izifundo zesiZulu ngokushesha kulandela izinguquko ezivezwe iMeya yaleli dolobhakazi.

UZandile Gumede uthi kuyisifiso sakhe ukuthi wonke amakhansela aleli dolobha akwazi ukukhuluma isiZulu, kubika iThe Mercury.

UGumede, usho lokhu ngesikhathi ehola umhlangano wakhe wokuqala selokhu akhethwa njengomholi waleli dolobha.

Uthe amakhansela akhuluma isiZulu kumele akhulume ulimi lwabo ngokukhululekile bangabi novalo lokuthi ozakwabo abakhuluma isiNgisi bazosalela emuva ezingxoxweni.

Ebhekise kuSomlomo walo mkhandlu uLekgoa Mapena, uGumede uthe: “Lo mkhandlu unenqubomgomo yezilimi eqinisekisiwe, sicela ukulekelelwa ekuqinisekiseni ukuthi ulimi lwethu lwebele luyasimamiswa. Ngami ngiyiMeya ngiyakuthanda ukukhuluma ulimi lwami”

Related posts

Leave a Comment