Injabulo kuvulwa umgwaqo u-P49 onqamula phezu kwentaba kwaMfazuyalithika,Kwa-Nongoma

Isambane News 53799302_2400599113306698_616488241184374784_n-300x200 Injabulo kuvulwa umgwaqo u-P49 onqamula phezu kwentaba kwaMfazuyalithika,Kwa-Nongoma  Isambane

Isambane News 54516210_2400599209973355_6076619141693833216_n Injabulo kuvulwa umgwaqo u-P49 onqamula phezu kwentaba kwaMfazuyalithika,Kwa-Nongoma  IsambaneIsambane News 53799302_2400599113306698_616488241184374784_n Injabulo kuvulwa umgwaqo u-P49 onqamula phezu kwentaba kwaMfazuyalithika,Kwa-Nongoma  Isambane

Kwenzeke inqophamlando izolo ngenkathi umnyango wezokuthutha Kwa-Zulu Natal oholwa uNqgongqoshe uMnuz Mxolisi Thomas Kaunda ojutshwe ngukhongolose kulomnyango evule ngokusemthethweni umgwaqo u-P49 onqamula phezu kwentaba kwaMfazuyalithika lapho kwaphela khona inqwaba yabantu ngenxa yamajika ayesentabeni eyayinedwala elingaqwaleki.

Bonke ohulumeni besifundazwe abanikwa ithuba phambilini ukuthi babhekane nalentaba yabakhipha amaqhafa.Bahluleka bancama, abanye bagcina bethi inenkanyamba ayiqwaleki. Kuze kwaba yilohulumeni kakhongolose othe uma unikwa ithuba umphakathi waKwa-Zulu Natal wabhekana nqo nalelidwala. Manje izimoto seziyazishibilikela, izingozi dololo.

Ukuya efilidi sekungaphansi kwehora elilodwa.Obekuba ngaphezulu kwamahora amathathu ngenxa yobubi bomgwaqo.

Impela othi intuthuko akakayiboni ngamehlo udinga usizo oliphuthumayo njengoba uhulumeni kakhongolose enze waba impumelelo lomgwaqo obusuhlule abaningi.

Sekuzobalula ukuhwebelana phakathi kukaNongoma neFilidi eBaqulusini.

Related posts

Leave a Comment