Inkampani yakwa KFC ibambe umcimbi eOrlando west eVilakazi street ukubungaza imisebenzi yabadwebi izolo

Isambane News 14671309_1814743982077184_5278797696892890179_n-225x300 Inkampani yakwa KFC  ibambe umcimbi eOrlando west eVilakazi street ukubungaza imisebenzi yabadwebi izolo  Isambane

Kulomcimbi kuzokwethulwa ngokusemthethweni udonga olunemidwebo ehambsana nomkhankaso we add hope wakwa KFC.
Umkhankaso we add hope umkhankaso lapho khona inkampani yakwa KFC inxusa amakhasimende ukuthi uma bethenga ukudla kulesisitolo banikele ngemali engango R2 ukusiza ikuthi kondliwe abantwana abadla imbuya ngothi kumhlaba wonke.
Izibalo ziveza ukuthi zingu 3.3 million izingane ezilambayo ngosuku emhlabeni wonkwe zingazi ukuthi zizodlani ngenxa yendlala.
Uthabisa Mkhwanazi oyi marketing director eKFC uthi kuzwisa ubuhlungu ukuthi kunezigidi zezingane ezingakutholi ukudla.
uMkhwanazi uthikuzwisa ubuhlungu ukuthi kunezingane eziyizigidi ezingakutholi ukudla uthi banxusa abantu ukuthi banikele kulomkhankaso we add hope.
Abantu baseSoweto bayagqugquzelwa ukuthi bavakashele eVilakazi street ukuyobheka loludonga olunemidwebo ekhuluma ngendlala kodwa ebonisa nethemba

Related posts

Leave a Comment