Isaziso samanzi – Emadlangeni

Isambane News 3967f5c80b446db4874a53479a6f1cb6-AJM-Logo-News-300x150 Isaziso samanzi - Emadlangeni  Isambane

UMkhandlu Amajuba ufisa ukudlulisa emphakathini waseMadlangeni/Utrecht ukuthi siyazi ngenkinga ekhona ethinta ukungabi bikho kwamanzi nokuphuma kancane kwawo kwezinye izindawo.

UMkhandlu Amajuba uqinisekisa ukuthi uhlelo lokuletha amanzi ngamathangi selwenziwe kuze kulungiseke inkinga ekhona. Sifisa ukwazisa umphakathi ukuthi ngenxa yesidingo esikhulu kungenzeka ama-truck aletha amanzi abambezeleke ukufika kwezinye izindawo kodwa uhlelo luzokwenziwa ukuthi afike kuzo zonke izindawo ezithintekile.

Sixolisa kakhulu ngokuphazamiseka okudalekile kodwa sithembisa ukuthi senza konke okusemandleni ukulungisa inkinga ekhona.

UMkhandlu weSifunda Amajuba
UMnyango wezokuXhumana

Related posts

Leave a Comment