“Isifo sofuba isona esihamba phambili ngokufa kwabantu kuleli” – David Mabuza

Isambane News 33864160_10155183911311222_3093153326804500480_n-223x300 "Isifo sofuba isona esihamba phambili ngokufa kwabantu kuleli" - David Mabuza  Isambane

Iphini likamengameli eNingizimu Afrika uMnz David Mabuza uthi isifo sofuba isona sifo esihamba phambili ngokufa kwabantu kuleli.

uMabuza ukusho kanje ngenkathi ephendula imibuzo ephalamende likazwelonke namhlanje.

uMabuza uthe uhulumeni usekwazile ukwehlisa isifo sofuba ngo 30% futhi useqinisile ukulwisana kwakhe nesifo sofuba ngokuthi kufinyelelwe kubantu abangu 80 000 kunyaka ka 2018/2019 wezezimali.

uMabuza uthi isifo sofuba isifo esilaphekayo abangakwazi ukulwisana naso.

Iphini likamengameli lithi inkani nje abantu bengakwazi ukuthi baye emtholampini kusenesikhathi khona bezokwazi ukuthola imishanguzo yabo.

Uthi kulonyaka bazibekele ukuthi bafinyelele kubantu abangu 80 000 kulonyaka wezezimali

Related posts

Leave a Comment