Isimemezelo esibuya eMajuba District Municipality

Isambane News images Isimemezelo esibuya eMajuba District Municipality  Isambane

Amajuba District Municipality

Umkhandlu Amajuba ufisa ukudlulisa ukuxolisa emphakathini waseMajuba (Dannhauser naseMadlangeni ikakhulu) mayelana nokungasebenzi kwenombolo (0860 262 582) yokubika ngezinkinga eziphathelene namanzi. Kunezinto zobuxhakaxhaka eziphazamisekil´┐╝e kodwa umkhandlu usazama ukuzilungisa ngokuphuthuma.

Okwamanje sinxusa umphakathi ukuthi ufonele enombolweni ethi 034 329 7200 ngezikhathi zomsebenzi noma uxhumane nekhansela lendawo.

Siyaxolisa ngokuphazamisek´┐╝a okukhona kodwa sithembisa ukuthi kuzoxazululeka ngokushesha.

Deputy Director: Public Relations
Mr Sbonelo Cebekhulu

Related posts

Leave a Comment