Iyaqhubeka ingqungquthela yengculazi eThekwini

Isambane News 62461513_1179211242259395_8681631276186206208_n-300x197 Iyaqhubeka ingqungquthela yengculazi eThekwini  Isambane

Udaba ngu: Siyabonga Mthethwa

Usuku lwesibili namhlanje iqalile ingqungquthela emayelana negciwane lengculazi, ebanjelwe e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini.

Lengqungquthela emayelana negciwane lengculazi iqale izolo, mhla ziyi-11 izophothulwa ngolwesihlanu mhla ziyi 14 June 2019,kanti isingiyesi shiyagalolunye (9) kulonyaka iqhubeka.

Isambane News 62359792_1179039655609887_906390497780563968_n Iyaqhubeka ingqungquthela yengculazi eThekwini  Isambane
uNgqongqoshe weZempilo Kwa-Zulu Natal uNkz Nomagugu Simelane kanye noNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke uDkt Zweli Mkhize

Phakathi kwezinto okulwisane nazo kakhulu indaba yokucwaswa kanye nokuhlukunyezwa kwabaphila negciwane lengculazi njengoba kuqalwe ngokubanjwa kwemashi ebihamba maphakathi nemigwaqo yeTheku,eqinisekisa ukuthi kuhlonishwe amalungelo abantu abaphila negciwane lengculazi.

Isambane News 62249269_1179039112276608_8753324927580372992_n Iyaqhubeka ingqungquthela yengculazi eThekwini  Isambane
Imashi ebibanjwe izolo elwisana nokuhlonishwa kwamalungelo kwabantu abaphila negciwane lengculazi

Lengqungquthela ihanjelwe izikhulu zikahulumeni kuleli okubalwa kuzo,uNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke uDkt Zweli Mkhize,uNgqongqoshe weZempilo Kwa-Zulu Natal uNkz Nomagugu Simelane,uNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikala, iPhini leMeya yeTheku uNkk Fawzia Peer, uNgqongqoshe wezeziMali Kwa-Zulu Natal, uMnu Ravi Pillay,uSekela sihlalo weUNAIDS uDKT Shannon Hader, uSekela sihlalo weSouth African National Aids Council (SANAC) uSteve Letsike kanye nabanye. Zibalelwa ku-3 000 izikhulu ezihambele lengqungquthela enkulukazi emhlabeni wonke yokulwa negciwane lengculazi.jengoba kusaqhubeka lengqungquthela,amaphoyisa omgwaqo anxusa izakhamizi kanye nabashayeli bezimoto ukuba baqaphele futhi babekezele njengoba kuzoba nemigwaqo ezovalwa .

Isambane News 62520530_1179039335609919_4402564601951027200_n Iyaqhubeka ingqungquthela yengculazi eThekwini  Isambane
Amalunga omphakathi abe yingxenye yemashi

Izithombe zicashunwe ku: https://www.facebook.com/kznhealth/

Related posts

Leave a Comment