Kube impumelelo

Isambane News SAPS-01-300x180 Kube impumelelo  Isambane

Kube Impumelelo ukuvulwa kwesiteshi samaphoyisa sase Madadeni

Ungpongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke u Mnuz Nathi Nhleko ubephelezelwe ungqongqoshe wezempilo Kwazulu-Natal u Nkt Sibongiseni Dhlomo kanye nabanye ozakwabo ngenkathi bevula isiteshi samaphoyisa sase Madadeni ngokusemthethweni.

Related posts

Leave a Comment