Kume nase ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphakeme samantombazane eAurora eZola North

Isambane News 14680719_1813528988865350_8258229941309511501_n-225x300 Kume nase ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphakeme samantombazane eAurora eZola North  Isambane

Lokhu kulandela ukuthi lesisikole singenaye uthishanhloko kusukela ngoMasingane kulonyaka kuze kube imanje.
Abazali bakulesisikole bavuke namhlanje bayovala amasango esikole bevimbela othisha ukuthi bangene emagcekeni esikole.
Ongusihlalo we SGB uThandi Shezi uthi ngeke nje baze bayeke ukubhikisha kuze kube ukuthi isikhalo sabo sikathishanhloko siyezwakala.
uShezi uthi uthishanhloko okhona njengamanje azibajabulisi izinqumo azithathayo ezithinta isikole.
Abafundi sebededelwe ukuthi baye emakhaya njengalokhu bengazange bafunde namhlanje labazali bathi yize leombhikisho wabo kuzokwenzeka ukuthi uthinte abafundi njengalokhu sekuzoqalwa ukuhlowa bathi abanendaba inkani nje uhulumeni nomnyango weze ezosizwa isikhalo sabo

Related posts

Leave a Comment