Kuzokwethulwa umsakazo wabafundi eNewcastle kulenyanga | Isambane News

Isambane News 67817664_2260663110912487_1678590145466466304_n-300x196 Kuzokwethulwa umsakazo wabafundi eNewcastle kulenyanga | Isambane News Isambane

Kulindeleke ukuba kuthulwe ngokusemthethweni umsakazo wabafundi ozotholakala ku-Internet eNewcastle kulenyanga.

Isambane News School-FM-Logo-01-1024x268 Kuzokwethulwa umsakazo wabafundi eNewcastle kulenyanga | Isambane News Isambane

Lesi siteshi esisha eNewcastle sibizwa nge-School FM sizozinza e-Value City Wholesalers,eNewcastle ngokuxhaswa yibona abakwa-Value City,kanti sizoqala ukuzwakala emoyeni mhlaziyi-16 kuSepthemba 2019 ku www.schoolfm.co.za / schoolfm.radiostream321.com.

Abafundi basezinkulisa,abasezikolweni zamabanga aphansi,abamabanga aphezulu kanye nabantu abasha bazothola ithuba lokwethula izinhlelo kulesiteshi ngaphansi kohlelo olubizwa nge-School Based Broadcasting Program.

Isambane News 67574640_2257379331240865_6407000103550189568_n Kuzokwethulwa umsakazo wabafundi eNewcastle kulenyanga | Isambane News Isambane
USiyabonga Mthethwa ongumsunguli wesiteshi

USiyabonga Mthethwa ongumsunguli walesiteshi uthe “Inhlosongqangi yethu ngokusungula lesitesishi ukuqeqesha abafundi kanye nabantu abasha ngamakhono ahlukahlukene kwezokusakaza ukuze benze umehluko emphakathini.Sizonika nezingane ithuba lokusakaza kusukela eminyakeni eyisithupha (6) ukuze zikwazi ukuveza amakhono azo zisencane, ukusiza ukubalungisela ikusasa labo,yingakho sisungule uhlelo lokusakaza lwezingane olubizwa nge-Kids Radio oluzosakaza njalo ngemigqibelo ngo-9 kuyaku-11 ekuseni”,kubika uMthethwa.

Isambane News Kids-Radio-Logo-1024x771 Kuzokwethulwa umsakazo wabafundi eNewcastle kulenyanga | Isambane News Isambane
Kids Radio

Lesi siteshi sizolekelela kakhulu kakhulu abafundi ezifundweni zabo njengoba kuzosakazwa izinhlelo ezizoba bukhoma kanye neziqoshiwe zezemfundo.Abafundi,othisha kanye nabazali banethuba lokuzwakalisa izwi labo kulesisiteshi njengoba bezokwazi ukuzakaza.

Izinhlelo zimi kanje:

Ezaphakathi neviki

 •  08:00am – 12:00pm: The Student Zone (4 hours).
 •  12:00pm – 14:00pm: Midday Pushas (2 hours)
 •  14:00pm – 16:00pm: School’s Out Drive (2 hours)
 • 16:00pm – 17:00pm: Sibuya Nazo Zishisa (1hour)
 •  17:00pm – 18:00pm: Radio in The Classroom (1 hour)
 • 18:00pm – 20:00pm: Learning Kick-Off for Students (2 hours)
 •  20:00pm – 21:00pm: Musical Rotation at 8 (1 hour)
 •  21:00pm – 22:00pm: It’s Bed Time (1 hour)
 • 22:00pm – 08:00am: Second Chance Matric Support Program Lessons (9 hours)

EzangoMgqibelo:

 • 08:00am – 09:00am: The Teacher’s Corner (1 hour).
 •  09:00pm – 11:00am: Kids Radio (2 hours)
 •  11:00am – 12:00pm: School Takeover (1 hour)
 •  12:00pm – 13:00pm: The Parents Show (1Hour)
 •  13:00pm – 14:00pm: School FM Music Show

EzangeSonto:

 •  Learning Kick-Off for Students
 •  Second Chance Matric Support Program Lessons
 •  School FM Music Show

UMthethwa uphethe ngokuthi nakuba isiteshi sizobe sicija abafundi kanye nabantu abasha ngamakhono kodwa basezinhlelweni zokuthola uxhaso kuMnyango weZemfundo,koMasipala baseMajuba kanye nakumaBhizinisi ahlukahlukene ukuze bezokwazi ukulekelela abazobe bengamavoluntiya ngokudela izimpilo zabo babe yingxenye yesiteshi, bathole imali yokuzibonelela kanye neyokugibela uma beza emsakazweni.

Isambane News 67403106_2256107054701426_134039684425711616_n Kuzokwethulwa umsakazo wabafundi eNewcastle kulenyanga | Isambane News Isambane

Lesiteshi sizophinde sisakaze bukhoma ezikolweni ezahlukahlukene eNewcastle.

Ukuthola i-App yesiteshi, ungavakashela ilink ngezansi

http://rcbr4.nobexinc.com/WLS_2252585753/DR/LIVE/WLS_2252585753.apk

Related posts

Leave a Comment