OPERATION SUKUMA SAKHE

Isambane News 31052129_1769798036441820_36901457064099840_n-209x300 OPERATION SUKUMA SAKHE  Isambane

Isambane News 31052129_1769798036441820_36901457064099840_n OPERATION SUKUMA SAKHE  IsambaneUHulumeni waKwaZulu-Natal
Uzohambela umphakathi kuMasipala wasoKhahlamba ongaphansi
kukaMasipala wesiFunda uThukela.
Lolu uhlelo luka Operation Sukuma Sakhe.
UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnuz Willies Mchunu uzohola ithimba loNgqongqoshe besiFundazwe
ukuhambela umphakathi wasoKhahlamba ngaphansi kwesiFunda UThukela. Lomkhankaso ongaphansi
kohlelo u-Operation Sukuma Sakhe uhlose ukuyohlola nokwethula izinhlelo zentuthuko, ukuxoxisana
nomphakathi mayelana nezingqinamba abahlangabezana nazo ezidinga ukungenelela kukaHulumeni
endaweni yasoKhahlamba

Related posts

Leave a Comment