OWESIBAYA NEFILIMU YAKHE YESITHATHU IKWAITO CHURCH SERVICE

Isambane News IMG-20171109-WA0052-200x300 OWESIBAYA NEFILIMU YAKHE YESITHATHU IKWAITO CHURCH SERVICE  Isambane

Isambane News IMG-20171109-WA0052 OWESIBAYA NEFILIMU YAKHE YESITHATHU IKWAITO CHURCH SERVICE  Isambane
Andizo Mthembu –
Umlingisi ongaconsi phansi ophinde abe ngusomahlaya uPastor Mjosty Mbele odlala indawo kaMsomi kwiSibaya aphinde adlale kwifilimu yakhe ayibiza ngokuthi iKwaito Church Service esikhiqize inqwaba yabalingisi,uthembisa abalandeli bakhe ubumnandi bodwa ngefilimu azoyishutha ngonyaka ozayo.

UMjosty ekhuluma naleliphephandaba uqinisekisile ukuthi ngonyaka ozayo ngojanuwari uzobe eshutha ifilimu yakhe yesithathu”,ngojanuwari sizobe sishutha ifilimu ikwaito church service endaweni ezahlukene zasemakhaya engabala iNdwedwe naseNquthu nalapho khona sizobe siveza ubuciko basemakhaya,ngiyazi ukuthi abantu abaningj bazobe beyibheke ngabomvu lefilimu ngoba bafuna ukwazi ukuthi uMjosty usiphatheleni,”kusho uMjosty

IKwaito Service Church kuzobe kungeyesithathu kanti izobe ibophele intsha engakaziwa kakhulu endimeni yezokulingisa,”Njengoba wazi ukuthi iKwaito service church iyona edume ngokuthuthukisa ikhona lentsha nangonyaka ozayo sizobe sinabantu abasha bezozibonakalisa kulomdlalo,angikholelwa ekutheni ngithathe abantu asebedumile vele ,kuhle sithathe laba abasafuna ukuziveza endimeni yokulingisa nabo baziwe”kusho uMjosty.

UMjosty usezakhele ugazi kwimidlalo ehlukahlukene kumabonakude njengoba ephinde edlale kwifilimu ebizwa ngokuthi “Inkinga Ben 10″ ovezwa kuMzansi magic nalapho edlala indawo kaMhlongo oganwe amakhosikazi amabili okungumaDlamini nomaZulu,kanti lomdlalo uphuma ngaphansi kwenkampani iDurban Motion Picture ephinde ikhiqize nomdlalo u”Luthando” osematheni kulezinsuku,kanti ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni lomdlalo “inkinga uBen 10″ eMlazi kwa W ngesonto eledlule uMjosty uthole abalingisi abasha azobafaka kwiKwaito Church Service yangonyaka ozayo.

UMjosty uphinde acule kanti kulonyaka ukhiphe ingoma”siya eThekwini” uveze ukuthi ingoma yakhe isibalwa njengezinye ezingase zihlukanise unyaka.

Related posts

Leave a Comment