Sekube nesiphakamiso sokuthi Ososayensi kumele baqhamuke nezindlela ezintsha zokubhekana nesibalo esiphezulu sabantu besifazane abanegciwane lengculaza

Isambane News 14611079_1305633929480921_5909975075523278953_n Sekube nesiphakamiso sokuthi Ososayensi kumele baqhamuke nezindlela ezintsha zokubhekana nesibalo esiphezulu sabantu besifazane abanegciwane lengculaza  Isambane

eNingizimu Afrika kanye nasemhlabeni jikelele. Lesiphakamiso siqhamuke njengoba abacwaningi behlangene kwiNgqungquthela ye HIV Research for Prevention Conference e Chicago, eMelika ukuyocobelelana ngolwazi lokuvikela. Kuye kwavela kuleNgqungquthela eqhubeka eMelika ukuthi kuthe kwenziwa ucwaningo – kwavela ukuthi abanye abantu besifazane bazithola besenkingeni nalabo abasebudlelwaneni nabo uma besebenzisa okokuzivekela kwabantu besifazane.

Related posts

Leave a Comment