Sekumile ukuthathwa kwezicelo zokuthola izijumbana zokudla kwa-Sassa | Isambane News

Isambane News OD-estelle-Ecape-foodparcels-option-2-1600x859-1-300x161 Sekumile  ukuthathwa kwezicelo zokuthola izijumbana zokudla kwa-Sassa  | Isambane News  Isambane

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe

UPhiko oluholela imali yeSbonelelo sikaHulumeni u-SASSA usuveze ukuthi ngeke usazithatha izicelo zokuthola izijumbana zokudla njengoba sekuqale uhlelo lwemali yabantu abangasebenzi (social relief of distress) ka R350, nathi abathola izijumbana zokudla ilabo abebesebebhalisile kuphela.

Okhulumela loluphiko KwaZulu-Natal uNksz Sandy Godlwane uthi abangenawo amakhadi aseBhange bazokhokhelwa ngokuthi bafake imali yakho besebenzisa i-Ewallet noma i- Money Market.

Uthi abantu abaqinisekise ukuthi banawo umazisi ,nawo wonke amaphepha emininingwane (documents ) uma bebhalisela lemali uma befaka izicelo.

UGodlwane uphinde waveza ukuthi impendulo yokuphumelela kwesicelo itholakala emva kwezinsuku eziyisikhombisa.

Isithombe: https://www.dailymaverick.co.za

Related posts

Leave a Comment