Senyukile isibalo sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika | Isambane News

Isambane News 503-300x169 Senyukile isibalo sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika  |  Isambane News  Isambane

Udaba ngu: Siyabonga Mthethwa

Senyukile isibalo sabantu abangasebenzi kuleli ngekota seyibili ka-2019.Isibalo sabantu abangasebenzi senyuke ngo-1.4% safinyelela ku-29% ngokwezibalo ezikhishwe yiStatistics South Africa (Stats SA) namhlanje ekuseni.

Isibalo sabantu abangasebenzi kuleli ngekota yokuqala ka-2019 besihleli ku-27.6%,okuchaza ukuthi isibalo senyuke ngo-1.4% safinyelela ku-29% ngekota yesibili

“Lokukhuphuka kwezibalo zabantu abangesebenzi zifana ncama-shi nokwenzeka ngo-2008 njengoba kwahlasela ukuwa komnotho emhlabeni ngo-2008.

Abantu abangasebenzi abaseminyakeni yobudala ephakathi kuka-15 no-64, balinganiselwa ku-6.7 million”,kusho izibalo.

Ukungabi bikho kwemisebenzi kukhule kakhulu esifundazweni saseNorth West ngo -46,6% naseEastern Cape ngo- 35,4% .

isifundazwe saseLimpopo, KwaZulu-Natal naseNorthern Cape isibalo sabantu abangasebenzi senyuke ngo-15% safinyelela ku-29,0%.

Izibalo zithi abantu besifazane baningi abangakaze basebenze nakanye empilweni nokwenza izibalo zabo zibe ngu- 31,3% ukudlula abantu besilisa.

Kusukela kwahlasela ukuwa komnotho emhlabeni ngo-2008, siphezulu isibalo abantu besifazane abangasebenzi kuleli.

Related posts

Leave a Comment