Siphezulu isibalo sentsha yamantombazane ekhulelwayo esifundazweni saKwaZulu-Natal

Isambane News 14702315_1303688163008831_3653073366689429270_n-300x190 Siphezulu isibalo sentsha yamantombazane ekhulelwayo esifundazweni saKwaZulu-Natal  Isambane

Umnyango wezemfundo esifundazweni – wethule uhlelo olubizwa ngokuthi My Life, My Future okuwuhlelo loku lokukhuthaza intsha ukuthi iqhubeke nesikole nokuthi ikwazi ukubhekana nezimo ezifana nokukhulelwa kanye nokungena ogibeni lwezidakamizwa. Umbiko owethulwe kokomidi lasePhalamende lesifundazwe uveze ukuthi Umkhanyakude , Ugu kanye nase Mlazi yizona zindawo ezinesibalo esiphezulu sentsha ekhulelwayo njengoba Ugu luno 1200, Umkhanyakude uno 1089 bese eMlazi kube wu 1018. Kuthiwa KwaZulu Natal ngamantombazane angu 9 135 akhuleliwe

Related posts

Leave a Comment