Ube yimpumelelo umcimbi wokugcotshwa kukaMengameli Cyril Ramaphosa eLoftus Versfeld Stadium,ePitoli izolo

Isambane News 520192623754277146791-300x172 Ube yimpumelelo umcimbi wokugcotshwa kukaMengameli Cyril Ramaphosa eLoftus Versfeld Stadium,ePitoli izolo  Isambane

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe

Bekugcwele kuthe phama eLoftus Versfeld Stadium ePitoli izolo ngenkathi umnu Mogoeng Mogoeng oyinhloko yamaJaji efungisa uMnu Cyril Matamela Ramaphosa evula ihhovisi ngokusemthethweni.

Lomcimbi ubusingathwe uHulumeni,uSihlalo we-SADC, oNdunankulu, oNqgongqoshe, oMeya, Amalunga ePhalamende, Usomlomo wephalamende, nalabo abeboMengameli kuleli kanye nezishoshovu zomzabalazo kuleli.

Isambane News 61345246_305971967021406_8359370190521106432_n Ube yimpumelelo umcimbi wokugcotshwa kukaMengameli Cyril Ramaphosa eLoftus Versfeld Stadium,ePitoli izolo  Isambane

Izinkulungwae zabantu baseNingizimu Afrika bezibalelwa ku 30 000 ,kanti bezingu 4 500 izitulo zezicukuthwane ezingo soPolitiki ebezithamele lomcimbi kanye namanye amazwe neziKhulu zakhona, ukuzozi bonela lendumezulu yomgubho wosuku lapho beku fakwa khona uMengameli wezwe ehhovisi lakhe.

Lomgubho ubungaphansi kwesiqubulo esithi ‘ Together Celebrating Democraticy ‘ : Renewal and Growth For A Better SA. Lomcimbi imvamisa ubanjelwa ezindlini zombuso (Union Buildings) kodwa uMnu Ramaphosa ukhethe ukushenxa kulokhu okujwayelekile, uphinde wehlisa nezindleko zawo kwazise ububiza R120 million.

Ukugcotshwa kuka Ramaphosa bekungokuhlukile ngezindlela eziningi kwazise nendawo agcotshwe kuyo ibingehlukile kunale ejwayelekile kanti nosuku belubaluleke kakhulu njengoba iNingizimu Afrika ibungaza u-25 weminyaka yathola inkululeko.

Ukufungiswa kuka Ramaphosa bekungo mhlaka 25 May 2019, lolusuku lwaziwa njenge “Afrika Day” kanti lasungulwa yi DAU.Njengoba uRamaphosa ubefungiswa unguMengameli wesihlanu wase Ningizimu Afrika seloku kwaqala inkululeko kanti kwinkulumo yakhe uthe njengoba behlangene namhlanje babungaza usuku lobumbano, usuku lobungani kanye nokusebenzisana. Kanti iNingizimu Afrika inogqozi ngomphakathi olinganayo uphinde ube nobuntu. “iNingizimu Africa kumele yakhe ubumbano ukuze izwe lizoba nempumelelo, ime ndawonye izokwazi ukulwa nenhlupheko, ukungalingani kanye nokungandi kwemisebenzi”, kubika uRamaphosa.

Uphethe ngokuthi uyazazi izinselelo ezibhekene neZwe lethu nanokuthi abantu banethemba ukuthi ikusasa lizoba ngcono.

Related posts

Leave a Comment