UFISA UKUKHULA OWENZA UHLELO LWE LOCAL TOP20 KU-Radio034

Isambane News 30727422_613306942341317_2418065346402451456_n-169x300 UFISA UKUKHULA OWENZA UHLELO LWE LOCAL TOP20 KU-Radio034  Isambane

U-Ndumiso Dlamini owenza uhlelo lwe Local top 20 njalo ngemigqibelo kusukela libumbene ihora le 11H00 kuya ku 13H00.

Uthi kusasekuncane lokhu,ukusho nje lokhu emasintweni adlule wona umsakazo iRadio034 ubikade uphume kwamanye amaphephandaba ase-Newcastle kubikwa ngabalaleli asebebenzile.

Lomsakazo ubonakala ukhula ngesasasa elihle kakhulu kodwa uNdumiso uthi muningi umsebenzi okusamele wenziwe ukuze sikhule ngedlela esezingeni eliphezulu.

“Ukuthola kwami ithuba lokuba ku online radio kwangenza ngazibona sengingumsakazi ngempela. Abanye ukusakaza online bangakubukela phansi kodwa-ke siyawathola ama meseji avela kubalaleli hhayi bala eNewcastle kuphela kodwa South Africa yonkana okutshengisa khona ukuthi sisabalele izwe lonke. Kanti nabaphathi bayawenza impela umsebenzi wabo uma uhlala phansi ubonisana nabo ngezinto ofisa ukuzenza ohlelweni lwakho bayakunika ithuba” kubika uNdumiso.

Uthi okunye okumsiza kakhulu izinkundla zokuxhumana njengo facebook, whatsapp, twitter.Isambane News 30727422_613306942341317_2418065346402451456_n UFISA UKUKHULA OWENZA UHLELO LWE LOCAL TOP20 KU-Radio034  IsambaneLomsakazo ukuze uwu lalele kumele ungene ku www.radio034.co.za.

Related posts

Leave a Comment