UMASIPALA WASE NEWCASTLE UYAZIQHELELANISA NOKUSIKWA KO MHLABA OKUNGEKHO EMTHETHWENI

Isambane News FB_IMG_12623086508533950-300x300 UMASIPALA WASE NEWCASTLE UYAZIQHELELANISA NOKUSIKWA KO MHLABA OKUNGEKHO EMTHETHWENI  Isambane

Mphakathi wase Newcastle namaphethelo niyaxwayiswa ukuthi kunabantu ababhalisa umphakathi bebathembisa ukubanikeza noma ukubadayisela umhlaba.

Niyaziswa ukuthi labo bantu abanalungelo noma igunya lokunikezela noma ukuthengisa umhlaba.

Niyacelwa mphakathi ukuthi ningalutheki,lomhlaba ungowe Ngonyama Trust Board enganyelwe Isilo Samabandla,iNgonyama Trust yanikezwa inkantolo isivimbelo(interdict) sokuvimbela noma ubani ongena ngokungemthetho.

Umphakathi wase Madadeni uqalile ungena kulo mhlaba we Ngonyama ngokungekho emthethweni.

Umasipala wase Newcastle ufisa ukuziqhelelanisa nalesenzo esiwubugebengu.

Related posts

Leave a Comment