‘UMbeje uphilile walifeza icebo likaNkulunkulu’

Isambane News IMG-20180615-WA0008-300x295 ‘UMbeje uphilile walifeza icebo likaNkulunkulu’  Isambane

SamaJobe Zulu – Inkonzo yesikhumbuzo yalowo obengumsakazi weMbokodo FM ibanjelwe e-Durban City Hall izolo.

UMfundisi Simphiwe Mbeje(36) odlule emhlabeni ngoLwesibili ezintatha nokuyilapho eshonele esibhedlela i-King Dinuzulu Complex endaweni yase-Sydnham.

UMbeje ubengumfundisi eLife Renewal Family Church, kanti kwiMbokodo ubesakaza uhlelo umthombo wokuphila kusukela ngo-12 kuya ku-3 ezintatha.

Ubengeniswe khona ephethwe i-Menengitis. Inkonzo yakhe yesikhumbuzo nebeyigcwele abalaleli beMbokodo FM iqale libumbene elesibili ihora, nakuba bekunobuhixihixi uma kuziwa ngakugubhu kodwa uSibongiseni “Rasta” Shozi ubelokhu encengile ecula.

Isambane News IMG-20180615-WA0008 ‘UMbeje uphilile walifeza icebo likaNkulunkulu’  IsambaneKuthe sekuyobumbana elesithathu i-hora wabiza uMfundisi uSibiya athe ungoweMbokodo ukuba azothandaza. Nakuba besekulindeleke ukuba kuqale uhlelo kodwa uphinde wazihola bacula enkundleni eside isikhathi bedansa kwaze kwawa itafula ebelihleli ezinye zezicukuthwane.

Ngokuhamba kwesikhathi kube sekungena uNkk. Xoli Makhanya owaziwa ngelika mama uBhubesi, uyena obephethe uhlelo. Ovule ngomkhuleko uBishop Zindela. Isikhulumi sokuqala elingatholakalanga igama lakhe ebesivela kwibhodi leMbokodo FM uthe uMbeje wamazi ngo-2005 lapho wayeyoqala khona ukusakaza engakabi ngumfundisi futhi engakholwa, “UMbeje ubengakholwa efika kwiMbokodo FM, kwakuthi uma kukhona ukungezwani emsakazweni ahlangane nabozakwabo ukuze kutholakale umuthi wokushaya.

Ngikusho lokhu ngoba ubengakakholwa ngaleso sikhathi ngoba kuthe esekholwa washiya konke uMbeje abekwenza,” kuqhuba yena. Yize umthombo osondelene naye futhi ongashayi eceleni uthu lo Mfundisi waqala ukukholwa esafunda isikole eshumayela futhi. Kubaculi ebebekhona, uSiphumelele Mbambo we-Joyous Celebration ungene enkundleni kwachwaza inkundla. Yize umsindo ububuye unqamuke ugubhu lungakhali kodwa uqhubekile wacula. Kubonakala sengathi bekungahlelekile kahle ngapha ngasohlangothini lomsindo ngoba kuke kwafika isikhathi lapho sekusha khona isipikha. uMabuyi Nzama weMbokodo FM uyena ofunde umlando kaMfundisi uMbeje.

Bebephumile nabanye abasakazi bakwezinye iziteshi ukuzokweseka ozakwabo. Kubonakale nosewaxoshwa kulomsakazo, uMfundisi Simo Sithenjwa oke waba sematheni ngodaba lokushisa unkosikazi wakhe. Bebekhona nabanye abaculi okubalwa kubo uSgwili Zuma ophinde abe ngumsakazi weMbokodo FM, Londiwe Cele nabanye abaningi. Yize engaculanga uZuma kodwa sekucula uLondiwe Cele odume ngenoni lakhe elithi uyalalela kwi-Joyous celebration umsindo obunobuhixihixi uqale phansi kodwa kwabuye kwaqhubekeka. Isikhulumi esiqhamuka kaMasipala ozibize nghoMahlakwana uthembisile ukuthi bazonikela nangamabhasi ngoMgqibelo azothatha abantu abazobe bethamele lo mngcwabo. Phakathi kwabefundisi ebebekhona kubalwa uMfundisi uNdlovu, uCwezu, uBishop Mathabela nabanye abaningi.

Okhulumele umndeni wakaMbeje, uNontando Mbeje ongudadewabo kaMbeje uthe bangumndeni omncane kaMbeje futhi ebebethembele kuye uyena uMbeje. Nakuba ebezwakala enesibindi kodwa bekuzwakala ekhuluma ukuthi ushayekile, ubonge kakhulu kwabamkhulisa ubhuti wakhe waba ilento abeyiyo. Nomphathi wesiteshi uSandile Ngema usukumile wancoma igalelo alibambe emsakazweni. Ekugcineni kuvale abasakazi beMbokodo FM abacule kwasukuma abantu base bekhuluma ngoMbeje. Uzobekwa endaweni yakhe yokugcina ngoMgqibelo, inkonzo yomngcwabo izokuba seLamontville eMgodini kusukela ngelesi-9 ekuseni.

Related posts

Leave a Comment