Umeya waseNewcastle wethule isabelo mali sika 2019/2020 eBlauubosch namhlanje

Isambane News 59347632_2192114574434008_1213775989985771520_n-300x225 Umeya waseNewcastle wethule isabelo mali sika 2019/2020 eBlauubosch namhlanje  Isambane

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe

Isambane News 59347632_2192114574434008_1213775989985771520_n Umeya waseNewcastle wethule isabelo mali sika 2019/2020 eBlauubosch namhlanje  Isambane

uMeya kaMaspala wase Newcastle u Cllr Mahlaba

uMeya kaMaspala wase Newcastle u Cllr Mahlaba uthule iSabelo Mali sonyaka ka 2019/20 ngaphansi kwama ward ase Blauubosch eMzamo Sport Ground. Kule Sabelo Mali bekukhona – Cllr Ndaba, Cllr Danisa, Cllr Molelekoa, Cllr Buthelezi, Cllr Shukela,Cllr Mdluli kanye namalunga oMphakathi.

Isambane News 59106110_2275962402725591_959766435779837952_n Umeya waseNewcastle wethule isabelo mali sika 2019/2020 eBlauubosch namhlanje  Isambane

uMahlaba uthe, ” bengu maspala wase Newcastle babeke imali engango R22 million ozosesthenziswa ukufaka ama CCTV Camera eNewcastle ngenhloso yokuvulwa nobugebengu obuhlasele indawo yethu”. Uqhube wathi ayikho imali ezokwehla ngomlenze yonke imali kufanele ifezekise izidingo ngqangi zomphakathi futhi isebenze ngendlela efanele. Kukhona no R600 000 obekiwe ozolekelela abafundi ukuba bakwazi ukuya emaNyuvesi. Kulindeleke nokuthi kwakhiwe umtapo wolwazi endaweni yase Blauubosch kanti ihholo lomphakathi lona lizothengelwa ifenisha bese liyavulwa.

Isambane News 59715579_2275951799393318_7671878546431672320_n Umeya waseNewcastle wethule isabelo mali sika 2019/2020 eBlauubosch namhlanje  Isambane
Usomlomo womasipala waseNewcastle uJabu Khumalo

iSabelo Mali izoqala ukusetshenziswa mhlaka I July kuze kube umhlaka 30 June ngonyaka Ozayo. Lemali eyomphakathi kanye naba khokhi bentela bona bengama Khansela umsebenzi wabo ukuqinisekisa ukuthi iyasebenza kahle imali nangendlela efanele. Futhi kuwu msebenzini wabo ukuletha ingqala sizinda emphakathini kanti nabantu kumele bayinakekele Intuthuko elethwa kubo yingakho bethi kufanele bakhulise i- Newcastle ndawonye.

Related posts

Leave a Comment