UMFUMFU YINYANGA YOKUQWASHISA NGOMDLAVUZA WEBELE

Isambane News FB_IMG_14737101482217428-229x300 UMFUMFU YINYANGA YOKUQWASHISA NGOMDLAVUZA WEBELE  Isambane

Kungabe uzwa isigaxa esincane kodwa esingebuhlungu ebeleni noma ekhwapheni,ibele lishintsha ukuma kwalo (shape) kanti futhi liyaluma.Lena yinyanga lapho abesifazane bexwayiswa ngomdlavuza webele osewudlule nezinkulungwane zemphefumulo,
ISIKHUNGO SEMPILO UKUPHILA WELLNESS CENTRE SESIFUNDISE IZINKULUNGWANE ZAKULELI NGEZIFO EZAHLUKENE. KWABUYE KWALEKELELA IZINKULUNGWANE UKUZE ZILWISANE NEZIFO EZAHLUKENE.
BAVAKASHELE ENEWCASTLE-034 312 7957

Related posts

Leave a Comment