Umhlangano Womphakathi waseVezubuhle

Isambane News 12039703_1195108233849450_69888603266888234_n-300x300 Umhlangano Womphakathi waseVezubuhle  Isambane

UMHLANGANO WOMPHAKATHI

Newcastle SAPS kanye namalunga e CPF Newcastle, [Sector Six ] siyanimema nonke malunga omphakathi ahlala e Vezubuhle area ukuba nihlanganyele nathi emhlanganweni ozobe ukhuluma ngobugebengu endaweni yethu.

IMINININGWANE NGOKULANDELAYO

USUKU : 24 March 2019

ISIKHATHI : 14:30

INDAWO : Iqhawelesizwe Primary School

OKUZOKHULUNYWA NGAKHO

 IZINDLELA ZOKULWISANA NOBUGEBENGU

 UKWENGEZWA KWEKOMIDI

UNGATHINTANA NO

 Constable PP Myeza : 0788590322

UKUPHUMELELA KWENU KOBA INTOKOZO KITHINA !!!!

Related posts

Leave a Comment