Umnyango wezempilo Kwa-Zulu Natal uzokwandisa izinhlelo zokufundisa ngesifo se-TB kanye ne HIV

Isambane News 11873628_463188860528307_2462972970964710028_n-200x300 Umnyango wezempilo Kwa-Zulu Natal uzokwandisa izinhlelo zokufundisa ngesifo se-TB kanye ne HIV  Isambane

Samukelisiwe Hadebe-

Ungqongqoshe womnyango wezempilo uSbongiseni Ndhlomo uthe ukwandiswa kwezinhlelo zokugqgquzela kuphinde kufundiswe abantu nge HIV kanye ne TB kuzokwenza omkhulu umehluko kuphinde kwehlise nesibalo sabantu abathelelekayo ngalesifo kulesifundazwe.

Ethula isabelo salomnyango esishayamthetho eMaritzburg izolo uthe lezinhlelo zibala ukuvakashela amaRenki, izikole kanye nezinye izakhiwo zomphakathi ukulokhu zifundiswa nge TB ne HIV.

Isambane News 32147503_912415618938960_5994023119545696256_n Umnyango wezempilo Kwa-Zulu Natal uzokwandisa izinhlelo zokufundisa ngesifo se-TB kanye ne HIV  Isambane

Isambane News 32212745_912415595605629_6195207629732577280_n Umnyango wezempilo Kwa-Zulu Natal uzokwandisa izinhlelo zokufundisa ngesifo se-TB kanye ne HIV  IsambaneLomnyango usunikezwe imali engango R43billion wama randi okuhloswe ngaso ukubhekelela ezempilo.

Related posts

Leave a Comment