Umongameli uJacob Zuma usememzele ukuthi umhlaka 27 kuZibandlela kuzoba iholidi

Isambane News 14441131_345544509117563_6215723480280612451_n-300x180 Umongameli uJacob Zuma usememzele ukuthi umhlaka 27 kuZibandlela kuzoba iholidi  Isambane

Umongameli uJacob Zuma usememzele ngokusemthethweni ukuthi umhlaka 27 kuZibandlela phecelezi uDecember kuzoba iholide kuzwelonke lase Ningizimu Africa ngokuka section A wezamaholide.
Lokhu kulandela isicelo esenziwe I FEDUSA kumongameli ukuthi enze umhlaka 27 kube iholide.
Isicelo esenziwe iFEDUSA sikhuthazwe ukuthi kulonyaka abasebenzi banamaholide ayishumi nanye kunokuthi abe yishumi nambili ngenxa yokuthi ukhisimuzi wakulonyaka uzobe ungesonto ngakho ke lelo holide komele libengomsombuluko kanti ke ngomsombuluko kuzobe kunelinye futhi iholide lokubuyisana ngakho ke komele umhlaka 27 nawo ube iholide.
Umongameli uZuma uthi ukumemezela leliholide lomhlaka 27 kuzoqinisekiswa ukuthi abasebenzi akudlalwa ngabo ngoba isimo esinjena singajwayelekile kanti basenelungelo lokuthola amaholide ayishumi nambili ngonyaka

Related posts

Leave a Comment