Umvikeli womphakathi uThuli Madonsela uthi lento eyenzeka ezikhungweni eziphakeme zezemfundo kuwukusabisa ngomthethosiseko wakuleli.

Isambane News 14522734_352754538396560_6493666817642568342_n-300x173 Umvikeli womphakathi uThuli Madonsela uthi lento eyenzeka ezikhungweni eziphakeme zezemfundo kuwukusabisa ngomthethosiseko wakuleli.  Isambane

uMadonsela uthi isiphithiphithi esibhekene namanyuvesi akuleli komele izinhlaka ezahlukahlukene zihlangane ukudingida loludaba.
uMadonsela uthi ihhovis lakhe likholelwa ukuthi udaba lwemfundo yamahhala elokuthi ludingidwe ngokuthi ingabe izotholakala kanjani.
Uthi ihhovisi lakhe lihlezi livuliwe ukuthi lezonhlaka ezahlukahlukene ezifisayo ukuthi zize xivele ukuze kuzophela loludlame.
Ngenkathi ekhuluma nge national good governance week uthi leliviki lihlose ukuqwashisa ngokusebenza kohlumeni obusayo nanokuthi abantu bakwazi ukuhlukanisa phakathi kokubusa okuyikho nokungekhona.
uMadonsela uthi sebebekele eceleni imicimbi eyahlukahlukene ukubungaza isonto le governance week nokubalwa khona inkomfa eyobe isphetha ngesidlo sasebusku sokumvalelisa njengalokhu ezoshiya kulesisikhundla_

Related posts

Leave a Comment