Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha

Isambane News 61030073_2430690816955719_3938475050402840576_n-300x162 Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane

Udaba ngu: Siyabonga Mthethwa

Isambane News 61030073_2430690816955719_3938475050402840576_n-1 Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnu Sihle Zikalala kanye nongqongqoshe abasha
Isithombe: https://web.facebook.com/KZNGOV/

Undunankulu osanda kufungiswa KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala useqoke iKhabhinethi elisha esiShayamthetho saKwaZulu-Natal namhlanje.

Ongqongqoshe abasha abaqokiwe kwiKhabhinethi kaZikalala bami kanje: 

Isambane News 61541778_1314957132018953_9202991983243558912_n Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnyango weziMali – Ravi Pillay
Isithombe: https://web.facebook.com/kznworks/

Isambane News 61107768_320509818865878_8085672768223313920_n Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnyango wazoMsebenzi Womphakathi- Peggy Nkonyeni 
Isithombe:https://web.facebook.com/meyermartinsa

Isambane News 61491275_1765732013572984_6874429159674740736_n Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnyango wezoLimo – Bongi Sithole-Moloi
Isithombe: https://web.facebook.com/kzn.dae/

Isambane News 44664218_1533687270110352_2990600253784195072_n Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnyango wezokuBusa ngokuBambisa nabaHoli boMdabu – Sipho Hlomuka
Isithombe: https://web.facebook.com/sipho.hlomuka

Isambane News 61703943_1989304307848388_7452310012849815552_n-1 Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnyango wezobuCiko namaSiko – Hlengiwe Mavimbela 
Isithombe: https://web.facebook.com/KZNDSRSA

Isambane News 61094212_2430690760289058_3044882915214229504_n Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, Ezokuvakasha nezeMvelo – Nomusa Dube-Ncube 
Isithombe: Facebook.com/KZNProvincialGovernment
Isambane News 61029414_1168047693375750_2924101781946368000_n Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnyango wezeMpilo – Nomagugu Simelane-Zulu Isithombe: https://web.facebook.com/kznhealth/

Isambane News 61306636_2780687845280682_8805857007585198080_n Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnyango wezokuThutha nokuPhepha koMphathi – Thomas Kaunda.
Isithombe: https://web.facebook.com/KZNTransport/
Isambane News 61171415_10214543102072817_2495233418946674688_n Undunankulu omusha KwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uqoke iKhabinethi elisha Isambane
Umnyango wezeMfundo – Kwazi Mshengu.
Isithombe: https://web.facebook.com/calvinmojalefa.mathibeli

Umnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi – Nonhlanhla Khoza

 

Related posts

Leave a Comment