Undunankulu wase North West uSupra Mahumapelo uhaqwe isigungu

Isambane News 32073602_1769080973131213_9108731976675753984_n-300x200 Undunankulu wase North West uSupra Mahumapelo uhaqwe isigungu  Isambane

U-Mahumapelo uthe useqoke obhekele ezomnotho kulesiya sifundazwe uWendy Nelson ukuthi abe yibamba njengoba yena asezohlaba ikhefu lokungalibhadi emsebenzini.

uMahumapelo uqoke uNelson emvakomhlangano omude wesigungu esiphezulu sesifundazwe obubanjelwe eMahikeng.

Enkulumweni ekhethekile nabezindaba uMahumapelo uthe uNelson uzobamba kulesi khundla kuze kube ubuholi bikazwelonke beqembu buthathe isinqumo ngekusasa lakhe.

Uthe kunesivumelwano phakathi kwesifundazwe nobuholi bukazwelonke sokuyiguqisa kafushane indaba yokwesula kwakhe emsebenzini ukuze kuzonikwa ithuba izingxoxo ezifanele eqenjini.

Uthe okubalulekile ukuba zibanjwe lezozi ngqoxo ukuthi ubuholi bukazwelonke buthe okunye okungenzeka ukuba undunankulu oqoke omunye wo ngqongqoshe bakhe ukuba abe ngundunankulu oyibambela.

Uthe isigungu sesifundazwe siqoke ungqongqoshe uNelson.

Related posts

Leave a Comment