Ungqongqoshe wezempilo kwaZulu-Natal,uDkt SM Dlomo umema wonke umphakathi wakuMasipala iNewcastle kuWard 29 ukuba uhlanganyele naye kanye nobuholi bendawo – WORLD DIABETES DAY

Isambane News FB_IMG_15101483851771946-200x300 Ungqongqoshe wezempilo kwaZulu-Natal,uDkt SM Dlomo umema wonke umphakathi wakuMasipala iNewcastle kuWard 29 ukuba uhlanganyele naye kanye nobuholi bendawo - WORLD DIABETES DAY  Isambane

Isambane News FB_IMG_15101478500059086 Ungqongqoshe wezempilo kwaZulu-Natal,uDkt SM Dlomo umema wonke umphakathi wakuMasipala iNewcastle kuWard 29 ukuba uhlanganyele naye kanye nobuholi bendawo - WORLD DIABETES DAY  Isambane.

WORLD DIABETES DAY
Usuku : 14 kuLwezi (November) 2017
Indawo : eSthobelumthetho Sportsground Section 6 (Ward 29) Madadeni
Isikhathi : 09h00

IZINSIZA ZEZEMPILO ZIYOBE ZIKHONA
Isambane News FB_IMG_15101483851771946 Ungqongqoshe wezempilo kwaZulu-Natal,uDkt SM Dlomo umema wonke umphakathi wakuMasipala iNewcastle kuWard 29 ukuba uhlanganyele naye kanye nobuholi bendawo - WORLD DIABETES DAY  Isambane
NIYACELWA UKUBA NIFIKE NGOBUNINGI BENU

“Sisonke siqhubekisela iNingizimu Afrika phambili”

SILWA NEZIFO,SILWA NOBUBHA ,SINIKA ITHEMBA

Related posts

Leave a Comment