Uphinde wakhethwa kwesikaSihlalo we-NSL u-Irvin Khoza

Isambane News images-4-300x200 Uphinde wakhethwa kwesikaSihlalo we-NSL u-Irvin Khoza  Isambane

Ukhethwe ngaphandle kokuphikiswa ekuthatheni ihlanhla lesibili njengoSihlalo we-National Soccer League (NSL) u-Irvin Khoza, ngoLwesibili, mhla zingu-15 kuNovemba.

Lokhu kwenzeke njengoba iNSL ibibambe iQuadrennial General Meeting (QGM) eFourways, eGoli.

Ngokwe-website yePSL, i-QGM idingide izinto ezimayelana nokusebenza kweligi kanjalo nokwethulwa kwesimo sezimali sonyakamali owedlule (2015/16).

Njengokomthetho weNSL, ibe isiphetha ngokuthi ibambe ukhetho lweKomidi eliPhezulu. Leli komidi elisha eliqokiwe lizophatha isikhathi esiyiminyaka emine.

“Ngizizwa ngihloniphekile ukunikezwa umsebenzi kabusha ukuze ngiqhubeke ngisebenzele amalungu.

“Ngingathanda nokwamukela abantu abasha abakhethwe ekusebenzeni eKomidini eliPhezulu.

“Ngikholwa ukuthi njengePSL, sisendleleni efanele. Siyakhula kodwa asikwazi ukuziqhenya. Sesingena esikhathini esisha lapho khona izinto zingeke zisaqhubeka njengokujwayelekile,” kusho uKhoza.

Nazi izikhulu eziqokelwe ezikhundleni:

USihlalo: Dr. Irvin Khoza

IKomidi eliPhezulu (alihleliwe ngokulandelana)

1. Mr Kaizer Motaung

2. Ms Mato Madlala

3. Mr Stanley Matthews

4. Mr David Thidiela

5. Mr Jose Ferreira

6. Dr. Rejoice Vakashile Simelane

7. Mr Khumbulani Konco

Related posts

Leave a Comment