Usihlalo we NCOP uThandi Modise usezibophezele ekubeni ngumlomo wabantu bonke kulelizwe

Isambane News download-300x169 Usihlalo we NCOP uThandi Modise usezibophezele ekubeni ngumlomo wabantu bonke kulelizwe  Isambane

SAMUKELISIWE HADEBE –

Isambane News download Usihlalo we NCOP uThandi Modise usezibophezele ekubeni ngumlomo wabantu bonke kulelizwe  IsambaneUsihlalo we NCOP uThandi Modise usezibophezele ekubeni ngumlomo wabantu bonke kulelizwe

uModise ukhulume kanjena ngesikhathi kuqhubeka inkulumo mpikiswano ngesabelomali sesibili se phalamende.

Uthe ngesikhathi kuqala iPhalamende lesithupha yeNtando yeningi amalungu azibophezela ekusebenzeleni umphakathi.

Related posts

Leave a Comment