Uyavelela owamaGraphix ngolwazi

Isambane News 61645678_1133037826898046_3632088662079963136_n-200x300 Uyavelela owamaGraphix ngolwazi  Isambane

Udaba ngu: Ntobeko Makhaye

UWandile Xaba ungumfana osemncane ngokweminyaka, ungumsunguli wenkampani eshuthe, yenza amaCartoon i-DeeEm Graphix SA kanti uhlala endaweni yaseBergville eWinterton.

Isivinini sikhuphukile ngendlela emangazayo kuXaba njengoba esesebenze nabazikhandlayo ekuphumeleliseni amathalente abo ngibala oSontoria, Nqubeko kanye noShombela.

UXaba uyazidwebela izithombe, okumholele waze wabeka uShombela njengeNxusa lalenkampani.

UXaba uthi uzimisele kakhulu ekwenzeni umsebenzi wakhe njengoba ecela noXhaso lwama-Computer okanye ama-Lap Top .

Isambane News 61725587_475778786491939_4367215341772734464_n Uyavelela owamaGraphix ngolwazi  Isambane

Related posts

Leave a Comment