weNewcastle community radio

Isambane News 375062_365075853592145_938552102_n.png-300x272 weNewcastle community radio  Isambane

ubeyimpumelelo umcimbi obuhlelwe ngumsakazi weNewcastle community radio osakaza ngomgqibelo uhlelo olubizwa ngokuthi sigijima kwezikude iyntaba.lomcimbi abewenzile ubizwa ngokuthi STAYELA’s awards ububanjelwe eMadadeni community hall esigcemeni sesithathu.bekutholene amaqembu kamaskandi aqhamuka ezindaweni eziningi ezahlukene,umphakathi ukhombise ukuwuthakasela kakhulu lomcimbi kubonakale ngendlela obugcwele ngayo.namaqembu abeqhudelan ebemaningi kakhulu kanti ke futhi akwazile ukth wonke lamaqembu azitholel izitifiketi.iqembu elidle umhlanganiso elihambe nendondo enkulu kube iqembu likaMjozana wakwaMathukuza obonakale ejabule kakhulu ngokuwina kwakhe
ngokusho kukastayela uthe lama awards asezoba khona iminyaka yonke njalo ngoseptember kwazise phela useptember inyanga yezamasiko.uthe uma nje umphakathi kanye nalamaqembu kamaskandi engamhlonipha futhi ngokuzayo

Related posts

Leave a Comment