KZN Premier to welcome Cuban doctors deployed in the province to fight the Covid-19 | Isambane News

KZN Premier to welcome Cuban doctors deployed in the province to fight the Covid-19 | Isambane News

KwaZulu-Natal Premier Sihle Zikalala will tomorrow, Thursday 21 May 2020, welcome a group of Cuban doctors who have been deployed to the province to fight the spread of the Covid-19 pandemic. The medics are part of more than 200 Cuban doctors who have joined the fight against the Coronavirus in the country. The Cuban medics will be deployed throughout the province. Premier Zikalala will be joined by Health MEC Nomagugu Simelane-Zulu in welcoming the Cuban medics. Members of the media are cordially invited to cover the ceremony. Details are as…

Read More

The month of May is recognised as Africa month | Isambane News

The month of May is recognised as Africa month | Isambane News

The month of May is recognised as Africa month – a time when the continent of Africa commemorates the founding of the Organisation of African Unity (OAU).  The establishing the Organisation of  Africa Unity  (OAU) in  1963, the  African continent became a pioneer in being the first continent to focus on continental unity and to encourage nation building through unity and freedom from oppression. It is in celebration of this milestone of the OAU and its successor, the African Union, that the Department of Arts and Culture will host a series of…

Read More

Zibalelwa ku 1567 izikole ezicekelwe phansi kuleli | Isambane News

Zibalelwa ku 1567 izikole ezicekelwe phansi kuleli | Isambane News

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe UNgqongqoshe wezemfundo eyisisekelo uNkz Angie Motshekga useqinisekise ukuthi singaphezu kuka 1567 izikole ezicekelwe phansi nezebelwe ingqalasizinda yezikole, wase enxusa amalunga omphakathi ukuba asebenzisane namaphoyisa ukuze kuboshwe ababandakanyeka kulezenzo. Ungqongqoshe uMotshekga uthi izolo bahlangane nezinhlaka ezithintekayo kumkhakha wezemfundo ukudingida kabanzi ngokuthi ngabe ikuohi okuzokwenzeka ukuze uhlelo lwezemfundo lube nenqubekela phambili, nathi uhlelo lwezinsiza zokuzivikela seluqalile ukuhanjiswa ezikoleni (water and sanitazer). Unkz Mosthekga uthi bazosebenzisana nomyango wezamanzi ukuqinisekisa ukuthi zonke izikole zihlinzekwa ngamanzi nathi zonke izikole kufanele zithi zivulwa sezinawo amanzi. Ungqongqoshe uthi basezinhlelweni zokubuyekeza kwesikhathi esesilahlekile njengoba…

Read More

UMengameli weNATU uMnu Allen Thompson uthi abamelene nokuvulwa kwezikole | Isambane News

UMengameli weNATU uMnu Allen Thompson uthi abamelene nokuvulwa  kwezikole | Isambane News

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe UMengameli weNyunyunyana yothisha i- NATU uMnu Allen Thompson uthi abamelene nokuvulwa kwezikole kodwa bafuna izikole zivulwe kube kuwukuthi othisha nabafundi bavikelekike kwigciwane le COVID-19. Lenyunyana ithi sekuthathe iminyaka engaphezu kuka 20 kuthiwa kuzofika uhlelo lwamathangi amanzi kodwa lutho sekuze kubheduke leligciwane. UThompson uthi abanankinga ngaloluhlelo lokulethwa kwàmathangi kodwa okubalulekile ukuthi kuxhunywe amathangi kufakwe namanzi , kube khona nezigeza zandla zokubulala amagciwane nohlelo lokubhekelela ukugcwala ngokweqile emakilasini. ‘Uthi imibiko abayitholile ayikhombi ukuthi izikole zikulungele ukuvula ngomhlaka 1 June’ kusho uThompson. Uqhube wathi umhlanhlandlela wezinto wemibiko yezinto esezilungisiwe…

Read More

Sekumile ukuthathwa kwezicelo zokuthola izijumbana zokudla kwa-Sassa | Isambane News

Sekumile  ukuthathwa kwezicelo zokuthola izijumbana zokudla kwa-Sassa  | Isambane News

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe UPhiko oluholela imali yeSbonelelo sikaHulumeni u-SASSA usuveze ukuthi ngeke usazithatha izicelo zokuthola izijumbana zokudla njengoba sekuqale uhlelo lwemali yabantu abangasebenzi (social relief of distress) ka R350, nathi abathola izijumbana zokudla ilabo abebesebebhalisile kuphela. Okhulumela loluphiko KwaZulu-Natal uNksz Sandy Godlwane uthi abangenawo amakhadi aseBhange bazokhokhelwa ngokuthi bafake imali yakho besebenzisa i-Ewallet noma i- Money Market. Uthi abantu abaqinisekise ukuthi banawo umazisi ,nawo wonke amaphepha emininingwane (documents ) uma bebhalisela lemali uma befaka izicelo. UGodlwane uphinde waveza ukuthi impendulo yokuphumelela kwesicelo itholakala emva kwezinsuku eziyisikhombisa. Isithombe: https://www.dailymaverick.co.za

Read More

Ukuvulwa kwezikole kufanele kuncike ekulandeleni imigomo yezempilo – SADTU | Isambane News

Ukuvulwa kwezikole kufanele kuncike ekulandeleni imigomo yezempilo – SADTU  | Isambane News

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe INyunyana yothisha kuleli i-SADTU ithi ukuvulwa kwezikole kufanele kuncike ekulandeleni imgomo yezempilo yokuzivikela kanye nokugcina ibanga. iSADTU ithi lo umbuzo okufanele uMnyango wezeMfundo uzibuze wona ukuthi ukulungele kangakanani ukuvulwa kwezikole. uNobhala jikelele walenyunyana uMnu Mugwena Maluleke uthi bathole ukuthi izifundazwe eziyisikhombisa izikole zakhona azikakulungeli ukubuyela ezikoleni njengoba zingenawo amanzi kanye negqalasizinda ayikho esimeni. UMaluleke uthi kudingeka izinyanga ezimbili noma ngaphezulu ukulungiselela ukuvula kwezikole.

Read More