Sesingaphezu kuka 500 000 isibalo sabantu abahaqwe yigciwane leCorona kuleli | Isambane News

Sesingaphezu kuka 500 000 isibalo sabantu abahaqwe yigciwane leCorona kuleli | Isambane News

Siphinde senyuka isibalo sabantu abahaqwe yigciwane leCorona Virus (COVID-19) kuleli. Lesibalo senyuke safinyelela ku 511 485 ngabantu abangu 8 195 uma kuqhathaniswa nesibalo sangokwedlule. Lezi zibalo ziqinisekiswe uNgqongoqshe weZempilo kuleli uDkt Zweli Mkhize namuhla. Isifundazwe saseGauteng yisona esihamba phambili ngabantu abahaqwe yigciwane leCovid-19 ngabangu 87 033. Inani labantu asebedlule emhlabeni ngaso lesisifo simi ku-8 366 kuleli,kanti abantu abasindile bangu 347 227.

Read More

Bakhala ngolayini omude wokuholela isibonelelo sikaR350 sabantu abangasebenzi ePost office | Isambane News

Bakhala ngolayini omude wokuholela isibonelelo sikaR350 sabantu abangasebenzi ePost office | Isambane News

Njengoba iSizwe sihlaselwe ubhubhane lweCovid-19,uHulumeni waseNingizimu Africa weza nohlelo olubizwa ngeCovid-19 Social Relief of Distress Grant ngenhloso yokulekelela abantu abangasebenzi kulesikhathi esinzima se-Covid-19. Ukuze ukwazi ukuthola lemali kwakufanele uyobhalisa kwaSouth African Social Security Agency (Sassa),uhlinzeke ngenombolo yakho kamazisi, eyasebhange nemininingwane yokuxhumana. Abahlali baseNewcastle bakhala ngolayini omude wokuholela isibonelelo semali ka R350 ePost Office,bathi lolayini ugoqana sanyoka,uzungeze izitolo kuze kungahambeki,imigqa mide kakhulu kuze kuphele usuku umile,kuze kuphoqeleke ukuthi uze ubuyele ekhaya ungaholile,kanti abanye baze baduve ngaphandle kwamahhovisi asePost Office ubusuku bonke ukuze bezoba ngabokuqala ukuhola uma sekuvulwa ekuseni. Njengoba iningi labantu…

Read More