PODCAST: School FM – Sikhulume noThishanhloko waseSabela High School echaza kabanzi ngezinhlelo abanazo esikoleni njengoba kuhlasele igciwane leCorona

PODCAST: School FM – Sikhulume noThishanhloko waseSabela High School echaza kabanzi ngezinhlelo abanazo esikoleni njengoba kuhlasele igciwane leCorona

PODCAST: School FM – Sikhulume noThishanhloko waseSabela High School echaza kabanzi ngezinhlelo abanazo esikoleni njengoba kuhlasele igciwane leCorona. Ukuze ulalele noma udownload(e) le Podcast,ngena kwi link ngezansi https://drive.google.com/file/d/1KVqMQDLbxl2S7TJUn4Z9FpvaG1fCNmzI/view?usp=drivesdk

Read More