Owengoma ethi Patrick Mfwethu uthi uphoxekile ngenkulumo kaNgizwe egxeka ingoma yakhe | Isambane News

Owengoma ethi Patrick Mfwethu uthi uphoxekile ngenkulumo kaNgizwe egxeka ingoma yakhe | Isambane News

UZwelandile Ngubane waseTugela Fery eMsinga KwaZulu-Natal osephenduke isilomo enkundleni yezokuxhumana ngengoma ethi Patrick Mfwethu uthi uphoxekile kakhulu ngenkulumo kaNgizwe Mchunu ayethule ngeVido egxeka ingoma yakhe ethi uyinkosi yamabhimbi wonke eNingizimu Afrika. UNgubane ubhale ekhasini lakhe lakuFacebook lapho ezwakalise khona ukuphoxeka kwakhe ,”Ngibingelele enhla nasezansi ngithi nje angizodlulisa nasi isimemezelo kune vidio esisabalele kabhuti uNGIZWE MCHUNU lapho engiphoxa khona yebo mdala kimi ngiyathemba hlampe ungango baba wami ongizalayo kepha ngithi kubuhlungu ukuphoxwa umuntu omhloniphayo nozitshela ukuthi uzofunda kuyena so ngithi ngo mgqibelo ngizokuba LIVE khona lana ukuzophendula uNGIZWE MCHUNU kulenkulumo yakhe..bese…

Read More