COVID-19: Umyalezo ovela kwiNtatheli yeSambane: Njabulo Shezi | Isambane News

Isambane News 84835965_138806217231663_116700759717838848_n-225x300 COVID-19: Umyalezo ovela kwiNtatheli yeSambane: Njabulo Shezi | Isambane News  Isambane

Sanibonani Ningizimu Afrika igama lami ngingu Njabulo Black Shezi ngingumsakazi neNtatheli ku-Isambane News.

Bengifisa ukunincenga ukuba silaleleni umyalelo kaMengameli wakuleli uMnuz Cyril Ramaphosa ukuba sihlale ezindlini ukuze siphephe kulolubhubhane iCOVID-19 ebese siphinde senze lokhu uMnyango weZempilo osiyalela khona ukuba sikwenze njengokusebenzisa izibulali zinambuzane eziluketshezi ezandleni nokunye ukugwema ukubhebhetheka kwaleli gciwane.

Ngiyabonga kakhulu Mzansi Afrika”

Related posts

Leave a Comment