I child line SA IKHATHAZEKILE NGEZENZO ZAMA PHOYISA ABHEKENE NAMACALA EZINGANE

Isambane News fr_2017626131952-300x206 I child line SA IKHATHAZEKILE NGEZENZO ZAMA PHOYISA ABHEKENE NAMACALA EZINGANE  Isambane

SAMUKELISIWE HADEBE –

Inhlangano elwela amalungelo ezingane I child line SA ithe ikhathazekile ngendlela ekuphathwangayo nokusingathwa ngayo abantu mabezovula amacala okunyamalala noma okuthunjwa kwabantwana babo emaphoyiseni.

Owe Child Line SA uDumisile Nala usho kanje ngemuva kwesigameko sokuthi amaphoyisa eMamelodi ePretoria ejikise
umndeni obuzovula icala lokuduka kontwana ngenxa yokuthi ebengakadluli amahora angu 48 enyamalele.

uNala uthe isigameko esifana nalesi zibikwa ezweni lonke kodwa akwenziwa luthongazo.

Uthe ukunyamalalanokuhlukunyezwakwabantwana into ebucayiekufaneleithathelwephezulumakubikwangayoikakhulukaziemaphoyiseni.

Uqhube wathi akufanele kulindwe ikakhulukazi umakulahleke noma kunyamalele izingane wathi amahora okuqala abalulekile kakhulu ekutheni kuqoqwe ubufakazi nokuthola imibono ngokuthi kwenzakaleni ngalo yomntwana olahlekile.

Related posts

Leave a Comment