Ibe yimpumelelo i-Annual Utrecht Recreation Art Festival eMadlangeni

Isambane News 61056765_2278973789083584_626331198125244416_n-1-300x188 Ibe yimpumelelo i-Annual Utrecht Recreation Art Festival eMadlangeni  Isambane

Udaba ngu: Tebogo Moli

Iqalwe ngezinga eliphezulu inyanga yentsha emkhandlwini waseMdlangeni, njengoba isigungu sentsha kulomkhandlu ngokubambisana nomkhandlu, bethule ngokusemthethweni okokuqala nqqa umbukiso makhono ezemidlalo nobuciko, ingqephu kuphinde kuthuthukiswe nemboni yezokuvakasha kulomkhandlu i-Annual Utrecht Recreation Art Festival ebingosuku lokuqala kwephezulu,eZimbuthu Horse Grounds.Lomcimbi uzogujwa minyaka yonke njalo ngenyanga yentsha.

 Kulonyaka njengoba bekungokokuqala lolusuku lusingathwa bekuhlelwe umdlalo wamahhashi omtelebhelo ozime, inqephu kanye nomculo wesicathamiya. 

Ethula ngokusemthethweni lolusuku uSodolobha womkhandlu waseMadlangeni umhlonishwa Lindile Mhlungu uthe ngalemidlalo bafisa ukugqugquzela abantu abasha ukuba bakhuthalele, bazithuthukise ngabangakwenza ngezikhathi zabo ngasese okubandakanya ubuciko nezemidlalo.

UMhlonishwa uMhlungu uthe umkhadlu waseMadlangeni usendaweni esemakhaya kanti inqalasizinda ayanele kodwa bakhuthaza kakhulu labo okukhona abakwenzayo ukuba baqhubeke.

Isambane News 61954309_1345322248953786_4266991614200643584_n Ibe yimpumelelo i-Annual Utrecht Recreation Art Festival eMadlangeni  Isambane

Izithombe: https://www.facebook.com/Ziyabuya-Emajuba-News-756696281149722/

Related posts

Leave a Comment