ICOSATU ibambe isiteleka sokukhala ngokudilizwa kwezisebenzi namhlanje

Isambane News unnamed-300x200 ICOSATU ibambe isiteleka sokukhala ngokudilizwa kwezisebenzi namhlanje  Isambane

Amalunga enyunyane iCOSATU bamashe namhlanje ngenhloso yokuyohambisa uhla lwabo lwezikhalazo kusishayamthetho sesifundazwe nakumahhovisi ezokumbiwa phansi eGoli.

iCOSATU ikhala ngesibalo esiphezulu sokungabibikho kwemisebenzi esimi ku 38% nokungabantu abalinganislewa ku 10 million abadonsa kanzima bese kuba abantu abangu 17 million abaphila ngesibonelelo sikahulumeni.

Ilunga lenyunyane iCOSATU uAmos Monyela uthi ngalesiteleka baqonde ukuthumela umlayezo kuhulumeni ngodaba lokulahleka kwemisebenzi kanjalo nokudilizwa kwabasebenzi njengoba isiminingi emisebenzi elahlekayo kubantu ,bona njenge COSATU abakwazi ukusonga izandla ngalokhu.

Related posts

Leave a Comment