Imifino ibalulekile emizimbeni yethu

Isambane News 620x349-300x213 Imifino ibalulekile emizimbeni yethu  Isambane

IMIFINO uhlobo lwezitshalo ezimila engadini. Eziningi
zakhona ziyaphekwa ngaphambi kokuba zidliwe, kodwa ezinye ziyadliwa
zingaphekiwe.

Imifino engadliwa ingaphekiwe ifaka phakathi utamatisi;
ukharoti; nokunye okuningi.

Imifino lena inezakhimzimba eziningi ezahlukahlukene, futhi ezibaluleke kakhulu emizimbeni yethu. Imifino idliwa ngokuhluka kwezitho zawo. Eminye idliwa ingamacabunga njengombhido, eminye iyizimpande njengokharoti, eminye ingamagaja njengommbila.

Kubalulekile ukuba sidle imifino njengoba yenza imizimba yethu ibenamandla.

Lamandla siwathola ngoba yona imifino iyakwazi ukudal
izakhamzimba ngelanga noma ukushisa, ngomoya futhi
nangamanye  amaphunga thina esingawathandi.

Isibonelo, abantu basebenzisa umanyolo onganuki kamnandi ukuze benze ummbila imkhulu nomnandi. Kodwa thina
singabantu asikwazi ukuzenzela ukudla okunempilo ngaphandle kokuba sikhosele kwezinye izinto. Isambane News 620x349-300x213 Imifino ibalulekile emizimbeni yethu  Isambane

Related posts

Leave a Comment