Isimemezelo esibuya eMlamleli Primary School

Isambane News Picture5-300x77 Isimemezelo esibuya eMlamleli Primary School  Isambane

Mzali/Mbheki

Sesiyaqala ukwamukela izingane silungiselela u 2017.Ama-admission forms ayatholakala esikoleni ngo 09h00 kube u 14h30.

Grade R – 6
Newly Grade 5 & 6 are accepted.

Ukugcina kokulandwa kwama forms izi 14 October 2016.Umzali odinga ama forms kuma grades ahlukene uzovumeleka ukuwathola ngosuku olulodwa.ukushesha kokubuya kwama forms kuyokwenza ukuba ingane ingagcwalelwa.

Obhalile

N.MADONSELA (PRINCIPAL)

Related posts

Leave a Comment