Iziboshwa zase Nquthu zethulelwa isigqoko ngokhwakhela izintandane umuzi

Isambane News 14457464_349756528696361_3819194681508630262_n-300x225 Iziboshwa zase Nquthu zethulelwa isigqoko ngokhwakhela izintandane umuzi  Isambane

UMnyango wezeMfundo, uMnyango iPublic Works kanye noMnyango wokuHlunyeleliswa kweziMilo banikezele ngezitifiketi kwiziboshwa zaseNcome endaweni yaseMhlungwane, eNquthu.
Iziboshwa eziyishumi nanye ebezenza izifundo zeBulding and Bricklaying ezakhe umuzi ngolwesibili wakwa Manqele khona eMhlungwane kube usuku oluhlukile kuzo.
Kanti ke umphakathi ushintshe ukubuka ngenkathi iziboshwa zikhombisa ngamakhono azo emisebenzi yezandla, ezokunandisa, ukugida ushameni kanye nescathamiya.
Omama abebekade bekhona bezozibonela ngamehlo umuzi owakhiwe izandla zeziboshwa abawuvali umlomo ngabakubonile.
Omunye womama bendawo Nkosikazi Buthelezi uthe uyawubonga umnyango wozokuhlunyeliswa kwezimilo ngemsebenzi abayenzayo ezinganeni ezingaphakathi ngokubafundisa ukwenza izinto ezingabasiza uma bephuma ejele sebeyoqala impilo kabusha ngaphandle.
Kanti ke umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uthe lokhu ukwenzela ukubakhuthuza ukuze baphinde babenethemba lempilo entsha.

Related posts

Leave a Comment