Kubalulekile ukufunda ukuze sikwazi ukusimamisa izwe lethu.

Isambane News 1_p_6FssCNxJeNsuHeo0HlsA-1-300x200 Kubalulekile ukufunda ukuze sikwazi ukusimamisa izwe lethu.  Isambane

UMBONO WESAMBANE – Abasebenzi abathuthukisa imiphakathi kumele
balekelele uhulumeni ekuhlabeni ikhwelo lokuthi imfundo kumele ithathwe njengomsebenzi obucayi,uma kuhlangene abazali, izinhlaka ezehlukene nemikhandlu eyongamele izikole, kumele liphakanyiswe njalo elokuthi senza konke okusemandleni ukwenza ezemfundo zihamba phambilikuleli.

Othisha kundingeka ukuba nabo babe sesikoleni
ngesikhathi sesikole, bafundise.

Nezingane sesikole kubalulekile ukufika ngesikhathi
esinqunyiwe esikoleni, futhi imfundo kumele ihambe phambili.
“Izinga labantu abangafundile ezweni, lisho ukuthi
ukuthuthuka kwalo Isambane News 1_p_6FssCNxJeNsuHeo0HlsA-300x200 Kubalulekile ukufunda ukuze sikwazi ukusimamisa izwe lethu.  Isambanekusengcupheni.

Related posts

Leave a Comment